Poslání NK

Nákupní klub je dobrovolnou nevládní zájmovou organizací. Klub sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se zadáváním veřejných zakázek a souvisejícími činnostmi- výchovou a vzděláváním v oblasti zadávání veřejných zakázek, výzkumem, informačními službami apod. 

Ovládáme metody a trendy ze soukromého sektoru, právně-teoretická témata související se zákonem o zadávání veřejných zakázek – co nás trápí v praxi v souvislosti s formálním postupem dle ZZVZ a jak na to? Technické a technologické inovace ze strany dodavatelů (formou MEET THE SELLER), které pomocí odborníků budeme upravovat tak, aby byly využitelné pro zadavatele ve formě nediskriminačních zadávacích podmínek, s předními odborníky z dozorové, akademické a poradenské oblasti témata, jako jsou hodnocení kvality, hodnocení dodavatelů, vynutitelnost kvalifikace v rámci kontraktu včetně funkčního kontrolního rámce, contract managementu včetně metodiky vyhodnocení plnění veřejné zakázky atd.

© Nákupní klub, z.s. 2023
info@nklub.cz